کولوکیشن

Colocation Milad Tower


دیتاسنتر آسیاتک
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

S početkom od
6,000,000Rial
Mjesečno
2,000,000 Naknada za postavljanje
Naruči
Colocation 0-1


دیتاسنتر شهراد
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

S početkom od
5,000,000Rial
Mjesečno
2,000,000 Naknada za postavljanje
Naruči
Colocation Tebyan


دیتاسنتر تبیان
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

S početkom od
8,000,000Rial
Mjesečno
2,000,000 Naknada za postavljanje
Naruči
Colocation Zirsakht


دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک نامحدود منصفانه
فضا یک یونیت
برق تامینی 1 آمپر
دسترسی فیزیکی با هماهنگی

S početkom od
6,000,000Rial
Mjesečno
2,000,000 Naknada za postavljanje
Naruči