سرور مجازی تبیان ایران

سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-1

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 30GB هارد
 • 512 مگابایت رم
 • 7 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-2

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 40GB هارد
 • 1024 مگابایت رم
 • 10 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-3

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 50GB هارد
 • 2048 مگابایت رم
 • 13 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-4

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 75GB هارد
 • 3096 مگابایت رم
 • 13 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-5

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 100GB هارد
 • 4096 مگابایت رم
 • 15 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-6

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 130GB هارد
 • 6000 مگابایت رم
 • 20 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-7

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 160GB هارد
 • 8000 مگابایت رم
 • 30 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-8

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 200GB هارد
 • 10000 مگابایت رم
 • 40 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور