سرور مجازی ایران تبیان

سرور مجازی ایران تبیان

سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-1

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 10GB هارد
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 512 مگابایت رم
 • 7 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-2

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 20GB هارد
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 1024 مگابایت رم
 • 10 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-3

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 30GB هارد
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 2048 مگابایت رم
 • 13 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-4

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 40GB هارد
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 3096 مگابایت رم
 • 13 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-5

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 50GB هارد
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 4096 مگابایت رم
 • 15 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-6

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 60GB هارد
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 6000 مگابایت رم
 • 20 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-7

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 70GB هارد
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 8000 مگابایت رم
 • 30 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-8

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 80GB هارد
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 10000 مگابایت رم
 • 40 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-9

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 90GB هارد
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 12 گیگابایت رم
 • 50 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-10

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 100GB هارد
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 14 گیگابایت رم
 • 60 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-11

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 110GB هارد
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 16 گیگابایت رم
 • 70 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-12

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 120GB هارد
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 20 گیگابایت رم
 • 80 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-13

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 130GB هارد
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 24 گیگابایت رم
 • 90 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-14

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 140GB هارد
 • 8 گیگاهرتز سی پی یو
 • 32 گیگابایت رم
 • 100 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-15

تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 150GB هارد
 • 8 گیگاهرتز سی پی یو
 • 48 گیگابایت رم
 • 110 گیگ (1-1) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران دیتاسنتر تبیان کشور
سرور مجازی تبیان ایران -TEBYAN-سوپر سرور

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • حداقل 100 گیگGB SAS هارد
 • حداقل از 10 گیگ رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • Vmware ESXI 5 مجازی ساز
 • ایران کشور