گواهینامه SSL

گواهینامه Com SSL - DV مخصوص دامنه IR


مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal
تشخیص توسط 99.9٪ از مرورگرهای وب
تضمین مالی 200.000 €
سازگاری با WebTrust

گواهینامه Commercial SSL - DV


مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal
تشخیص توسط 99.9٪ از مرورگرهای وب
تضمین مالی 200.000 €
سازگاری با WebTrust

گواهینامه Trusted SSL - OV مخصوص دامنه IR


گواهینامه اس اس ال مخصوص دامنه های ایران .ir
سازگاری با مرورگرموبایل
Cod 128/256 bit
100% سازگاری با مرورگرها
مناسب برای سایت های فروشگاهی و مالی متوسط
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal
تضمین مالی 400.000 €
سازگاری با WebTrust

گواهینامه Trusted SSL - OV


گواهینامه اس اس ال مخصوص دامنه های جهانی
سازگاری با مرورگرموبایل
Cod 128/256 bit
100% سازگاری با مرورگرها
مناسب برای سایت های فروشگاهی و مالی متوسط
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal
تضمین مالی 400.000 €
سازگاری با WebTrust

گواهینامه Premium - EV مخصوص دامنه IR


گواهینامه اس اس ال مخصوص دامنه های ایران .ir
سازگاری با مرورگرموبایل
Code 128/256 bit
100% سازگاری با مرورگرها
مناسب برای سایت های فروشگاهی و مالی متوسط
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal
تضمین مالی 1.000.000 €
سازگاری با WebTrust

گواهینامه Premium - EV


گواهینامه اس اس ال مخصوص دامنه های جهانی
سازگاری با مرورگرموبایل
Code 128/256 bit
100% سازگاری با مرورگرها
مناسب برای سایت های فروشگاهی و مالی متوسط
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal
تضمین مالی 1.000.000 €
سازگاری با WebTrust

گواهینامه Commercial SSL Wildcard - DV مخصوص IR


گواهینامه اس اس ال مخصوص دامنه های ایران .ir
پشتیبانی از ساب دامنه نامحدود!
مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal
تشخیص توسط 99.9٪ از مرورگرهای وب
تضمین مالی 200.000 €
سازگاری با WebTrust

گواهینامه Commercial SSL Wildcard - DV


گواهینامه اس اس ال مخصوص دامنه های جهانی
پشتیبانی از ساب دامنه نامحدود!
مناسب برای سایت های کوچک
لوکیشن اروپا CERTUM SSL seal
تشخیص توسط 99.9٪ از مرورگرهای وب
تضمین مالی 200.000 €
سازگاری با WebTrust