نمایندگی فروش سرور مجازی ابری

نمایندگی فروش سرور مجازی ابری

نمایندگی فروش سرور مجازی ابری - A

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 2 عدد تعداد سرور مجاز قابل ایجاد
 • 20GB هارد
 • 1024 مگابایت رم
 • 1 هسته 1200 مگاهرتز سی پی یو
 • 1 عدد ای پی رایگان
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • وجود دارد ارایه پنل به کاربران به نام برند شما
نمایندگی فروش سرور مجازی ابری - B

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 4 عدد تعداد سرور مجاز قابل ایجاد
 • 30GB هارد
 • 3072 مگابایت رم
 • 1 هسته 2400 مگاهرتز سی پی یو
 • 1 عدد ای پی رایگان
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • وجود دارد ارایه پنل به کاربران به نام برند شما
نمایندگی فروش سرور مجازی ابری - C

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 6 عدد تعداد سرور مجاز قابل ایجاد
 • 40GB هارد
 • 5120 مگابایت رم
 • 1 هسته 3600 مگاهرتز سی پی یو
 • 1 عدد ای پی رایگان
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • وجود دارد ارایه پنل به کاربران به نام برند شما
نمایندگی فروش سرور مجازی ابری - D

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 8 عدد تعداد سرور مجاز قابل ایجاد
 • 50GB هارد
 • 6144 مگابایت رم
 • 1 هسته 4800 مگاهرتز سی پی یو
 • 1 عدد ای پی رایگان
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • وجود دارد ارایه پنل به کاربران به نام برند شما
نمایندگی فروش سرور مجازی ابری - E

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 10 عدد تعداد سرور مجاز قابل ایجاد
 • 60GB هارد
 • 8192 مگابایت رم
 • 1 هسته 6000 مگاهرتز سی پی یو
 • 1 عدد ای پی رایگان
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • وجود دارد ارایه پنل به کاربران به نام برند شما
نمایندگی فروش سرور مجازی ابری - F

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 14 عدد تعداد سرور مجاز قابل ایجاد
 • 70GB هارد
 • 12288 مگابایت رم
 • 1 هسته 7200 مگاهرتز سی پی یو
 • 1 عدد ای پی رایگان
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • وجود دارد ارایه پنل به کاربران به نام برند شما
نمایندگی فروش سرور مجازی ابری - G

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • نامحدود تعداد سرور مجاز قابل ایجاد
 • 100GB هارد
 • 16384مگابایت رم
 • 1 هسته 8400 مگاهرتز سی پی یو
 • 4 عدد ای پی رایگان
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • وجود دارد ارایه پنل به کاربران به نام برند شما