سرور مجازی کاهش پینگ

سرور مجازی کاهش پینگ

سرور مجازی کاهش پینگ VPSIR-PING-1

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 20GB هارد
 • 512 مگابایت رم
 • 20 گیگ (1-4) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی کاهش پینگ VPSIR-PING-2

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 20GB هارد
 • 512 مگابایت رم
 • 50 گیگ (1-4) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی کاهش پینگ VPSIR-PING-3

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 20GB هارد
 • 512 مگابایت رم
 • 100 گیگ (1-4) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی کاهش پینگ VPSIR-PING-4

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 20GB هارد
 • 512 مگابایت رم
 • 150 گیگ (1-4) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی کاهش پینگ VPSIR-PING-5

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 24 ساعت بعد از پرداخت

 • 20GB هارد
 • 512 مگابایت رم
 • 300 گیگ (1-4) پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور