هاست دانلود ایران

هاست دانلود ایران

دانلود ایران - 1
 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
دانلود ایران - 2
 • 10000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
دانلود ایران - 3
 • 20000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
دانلود ایران - 4
 • 30000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
دانلود ایران - 5
 • 50000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
دانلود ایران - 6
 • 70000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
دانلود ایران - 7
 • 100000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل