سرور کلاس آنلاین

Classonline - 1


سی پی یو 12 گیگاهرتز
رم 16 گیگ
هارد 120 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند 10 گیگابیت اشتراکی
تا 50 کاربر

Classonline - 2


سی پی یو 24 گیگاهرتز
رم 32 گیگ
هارد 180 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند 10 گیگابیت اشتراکی
تا 100 کاربر

Classonline - 3


سی پی یو 48 گیگاهرتز
رم 64 گیگ
هارد 240 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند 10 گیگابیت اشتراکی
تا 200 کاربر

Classonline - 4


سی پی یو 64 گیگاهرتز
رم 128 گیگ
هارد 480 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند 10 گیگابیت اشتراکی
تا 400 کاربر