سرور مجازی سیدنی

VPSAU - 1024


سی پی یو 1 هسته
رم 1 گیگ
هارد 15 گیگ
ترافیک 512 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSAU - 2048


سی پی یو 1 هسته
رم 2 گیگ
هارد 20 گیگ
ترافیک 1ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSAU - 4096


سی پی یو 2 هسته
رم 4 گیگ
هارد 45 گیگ
ترافیک 2ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSAU - 6144


سی پی یو 2 هسته
رم 6 گیگ
هارد 75 گیگ
ترافیک 3 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت