ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
59,000Rial
1 سال
59,000Rial
1 سال
99,000Rial
1 سال
.com
1,360,000Rial
1 سال
1,360,000Rial
1 سال
1,632,000Rial
1 سال
.net
1,360,000Rial
1 سال
1,360,000Rial
1 سال
1,632,000Rial
1 سال
.org
2,040,000Rial
1 سال
2,040,000Rial
1 سال
2,312,000Rial
1 سال
.info
1,904,000Rial
1 سال
1,904,000Rial
1 سال
2,176,000Rial
1 سال
.in
1,768,000Rial
1 سال
1,768,000Rial
1 سال
2,040,000Rial
1 سال
.ac.ir
59,000Rial
1 سال
59,000Rial
1 سال
99,000Rial
1 سال
.biz
2,040,000Rial
1 سال
2,040,000Rial
1 سال
2,312,000Rial
1 سال
.pro
2,176,000Rial
1 سال
2,176,000Rial
1 سال
2,448,000Rial
1 سال
.us
1,768,000Rial
1 سال
1,768,000Rial
1 سال
2,040,000Rial
1 سال
.eu
1,904,000Rial
1 سال
1,904,000Rial
1 سال
2,176,000Rial
1 سال
.club
2,312,000Rial
1 سال
2,312,000Rial
1 سال
2,584,000Rial
1 سال
.de
1,224,000Rial
1 سال
1,224,000Rial
1 سال
1,632,000Rial
1 سال
.tv
4,352,000Rial
1 سال
4,352,000Rial
1 سال
5,304,000Rial
1 سال
.,xyz
1,904,000Rial
1 سال
1,904,000Rial
1 سال
2,176,000Rial
1 سال
.cn
2,720,000Rial
1 سال
2,720,000Rial
1 سال
2,992,000Rial
1 سال
.business
1,224,000Rial
1 سال
1,224,000Rial
1 سال
1,496,000Rial
1 سال
.company
1,156,000Rial
1 سال
1,156,000Rial
1 سال
1,496,000Rial
1 سال
.work
1,020,000Rial
1 سال
1,020,000Rial
1 سال
1,360,000Rial
1 سال
.social
4,624,000Rial
1 سال
4,624,000Rial
1 سال
5,712,000Rial
1 سال
.online
5,712,000Rial
1 سال
5,712,000Rial
1 سال
7,072,000Rial
1 سال
.ac
10,472,000Rial
1 سال
10,472,000Rial
1 سال
10,744,000Rial
1 سال
.pars
46,104,000Rial
1 سال
46,104,000Rial
1 سال
47,600,000Rial
1 سال
.nowruz
2,040,000Rial
1 سال
2,040,000Rial
1 سال
2,312,000Rial
1 سال
.host
14,416,000Rial
1 سال
14,416,000Rial
1 سال
14,960,000Rial
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .