• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

توسط

نوین هاست
از زمان آغاز اینترنت، URL ها روش یکنواختی را برای شناسایی منابع شبکه فراهم کرده اند: URL – یک استاندارد RFC از سال ۱۹۹۴ – کاربران اینترنت را با نحوی کلی فراهم می کند که می تواند محتوای عمومی را بر اساس تقاضا محلی سازی و بازیابی کند. این باعث می شود URL یکی از...
Read More
1 37 38 39 40 41 83