• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

ماه

تیر ۱۳۹۸
اگر در مورد انتخاب و استفاده از کوبرنتیز و serverless مردد هستید، نوین هاست با ارائهٔ این مطالب به شما کمک می‌کند تا بتوانید تصمیم صحیحی بگیرید.  
Read More
یکی از مسئولان devops می گوید : با گذشت زمان ۲۰ سال در زیرساخت ، من فکر کردم که می دانستم چگونه کار می کند. بعضی از تکنولوژی های جدید همراه با یک گروه هیجان انگیز و مشتاق است که از کسب و کار یا ارزش فنی آن به دست می آید. سپس معمولا سخت...
Read More
1 3 4 5