• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

ماه

اسفند ۱۳۹۷
سرور مجازی با شبکه های خصوصی استفاده کنید. شما می توانید در زیرساختهای ابری هر دونوع هاست ( هاستهایی که IP قابل ردیابی از طریق اینترنت دارند و هاستهایی که IP داخلی دارند ) را تعریف کنید. IAM
Read More
با استفاده از چند اصل ساده ی مقاوم سازی، محیط سرور مجازی و ابری خود را ایمن کنید. نوین هاست در این پست بر آن است که با تأکید بر مقاوم سازی زیرساخت های سرور مجازی ، شما را با اقداماتی که هر کس می تواند برای ایمن کردن محیط سرور مجازی انجام دهد ،...
Read More
1 2