r57 shell sunucu tara alexa sorgula base64 encode porno izle porno film izle
GRE Tunnel در میکروتیک

عضویت در سایتورود به پنل کاربری

تلفن همراه

تماس با شرکت

تماس از طریق وایبر

GRE Tunnel در میکروتیک

GRE Tunnel در میکروتیک

انتصاب IP به کارت های شبکه روترها:

روترR1:

GRE Tunnel در میکروتیک

روتر R2:

GRE Tunnel در میکروتیک

روتر R3:

GRE Tunnel در میکروتیک
تعریف Default Route در روتر 1:

GRE Tunnel در میکروتیک
تعریف Default Route در روتر 3

GRE Tunnel در میکروتیک
ایجاد nat در روترR1 برای اینکه کلاینت ها به اینترنت دسترسی داشته باشند.

GRE Tunnel در میکروتیک

GRE Tunnel در میکروتیک

ایجاد nat در روتر R3 برای اینکه کلاینت ها به اینترنت دسترسی داشته باشند.

GRE Tunnel در میکروتیک

 

تعریف کارت شبکه مجازی GRE در روتر R1:

 

برای اینکار از منوی اصلی برروی Interface کلیک کرده و از پنجره باز شده به تب GRE Tunnel رفته بر روی  Add کلیک می کنیم و تنظیمات زیر را انجام می دهیم:

Name: یک نام برای کارت شبکه مجازی IPIP انتخاب می کنیم.

Remote Address: آدرس IP مربوط به روتر مقصد مشخص می شود.

GRE Tunnel در میکروتیک

انتصاب IP به کارت شبکه مجازی روتر R1:

GRE Tunnel در میکروتیک

تعریف کارت شبکه مجازی GRE در روتر R3:

GRE Tunnel در میکروتیک

انتصاب IP به کارت شبکه مجازی در روتر R3:

GRE Tunnel در میکروتیک

تعریف Static Route در روتر R1:

برای برقراری ارتباط کلاینت های موجود در Lan-1 با کلاینت های موجود در Lan-2 در روتر R1, Static Route زیر را تعریف می کنیم.

GRE Tunnel در میکروتیک

تعریف Static Route در روتر R3:

برای برقراری ارتباط کلاینت های موجود در Lan-2 با کلاینت های موجود در Lan-1 در روتر R3, Static Route زیر را تعریف میکنیم.

GRE Tunnel در میکروتیک
تنظیمات کلاینت:

طبق سناریو به کلاینت ها IP اختصاص می دهیم و برای تست ارتباط از دستور Ping استفاده می کنیم.

GRE Tunnel در میکروتیک

GRE Tunnel در میکروتیک