r57 shell sunucu tara alexa sorgula base64 encode porno izle porno film izle
اسکریپت نویسی پیشرفته لینوکس - جمع بندی

عضویت در سایتورود به پنل کاربری

تلفن همراه

تماس با شرکت

تماس از طریق وایبر

اسکریپت نویسی پیشرفته لینوکس - جمع بندی

AdvancedLinuxShell-10-novinhost.org

قسمت صفر:

http://www.novinhost.org/blog/172-linux-scripting-for-web-masters.html

در این قسمت با اصول اولیه اسکریپت نویسی و ویرایشگر vi و دستور chmod آشنا شدیم.

 

قسمت 1:

http://www.novinhost.org/blog/173-linux-scripting-for-web-masters1.html

در این قسمت با تعریف متغیر و دریافت ورودی از کاربر آشنا شدیم.

 

قسمت 2:

http://www.novinhost.org/blog/177-linux-scripting-for-web-masters2.html

در این قسمت با ویرایش فایل به طور خودکار و دستور sed آشنا شدیم, و آی پی دادن خودکار سیستم را یاد گرفتیم.

 

قسمت 3:

http://www.novinhost.org/blog/195-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%84-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%E2%80%93-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA3.html

در این قسمت با دستور شرطی if آشنا شدیم.

 

قسمت 4:

http://www.novinhost.org/blog/200-linux-scripting-for-web-masters4.html

در این قسمت با دستور شرطی case آَشنا شدیم که میتواند جایگزین شرط های چند گانه و تو در توی if شود.

 

قسمت 5:

http://www.novinhost.org/blog/203-linux-scripting-for-web-masters5.html

در این قسمت با حلقه تکرار while   آشنا شدیم.

 

قسمت 6:

http://www.novinhost.org/blog/205-linux-scripting-for-web-masters6.html

در این قسمت با حلقه تکرار for  آشنا شدیم.

 

قسمت 7:

http://www.novinhost.org/blog/208-linux-scripting-for-web-masters7.html

در این قسمت با دستورات جابجایی فایل ها, شامل copy و move آَشنا شدیم.

 

قسمت 8:

http://www.novinhost.org/blog/211-linux-scripting-for-web-masters8.html

 

پیشرفته 1:

در این قسمت تعریف توابع را یاد گرفتیم:

http://www.novinhost.org/blog/216-linux-advanced-scripting.html

 

پیشرفته 2:

در این قسمت تعریف توابع پیشرفته و بازگشتی توضیح داده شد:

http://www.novinhost.org/blog/219-linux-advanced-scripting-html.html

پیشرفته 3:

ایجاد عدد تصادفی در ساختن پسورد و نام گذاری فایل های لاگ مورد نیاز است:

http://www.novinhost.org/blog/222-advanced-linux-scripting-for-webmasters-random-number.html

 

پیشرفته 4:

در این قسمت دستورات مورد نیاز برای کانفیگ شبکه توضیح داده شد:

http://www.novinhost.org/blog/225-advanced-linux-scripting-for-webmasters-4.html

 

پیشرفته 5:

در این قسمت مدیریت کاربران و پسورد ها را یاد گرفتیم:

http://www.novinhost.org/blog/228-advanced-linux-scripting-for-webmasters-5.html

 

پیشرفته 6:

در این قسمت اسکریپتی نوشتیم که فایل های log اضافی را حذف میکند.

http://www.novinhost.org/blog/231-advanced-linux-scripting-for-webmasters-6.html

 

پیشرفته 7:

در این قسمت نکات مهم و ریز که توجه به آنها کیفیت کد نویسی لینوکس را افزایش میدهد از نظر گذراندیم:

http://www.novinhost.org/blog/232-advanced-linux-scripting-for-webmasters-7.html

 

پیشرفته 8:

در این قسمت روش های عیب یابی اسکریپت نوشته شده را بررسی کردیم.

http://www.novinhost.org/blog/235-advanced-linux-scripting-for-webmasters-8.html

 

پیشرفته 9:

در این قسمت با دستور trap آشنا شدیم:

http://www.novinhost.org/blog/236-advanced-linux-scripting-for-webmasters-9.html

 

امیدوارم از این مجموعه که از کامل ترین منابع برای عزیزان ترجمه و جمع آوری شده نهایت استفاده را برده باشید.