r57 shell sunucu tara alexa sorgula base64 encode porno izle porno film izle
خطای Excessive resource usage در لینوکس

عضویت در سایتورود به پنل کاربری

تلفن همراه

تماس با شرکت

تماس از طریق وایبر

خطای Excessive resource usage در لینوکس

exessive-resource-usage

LFD برای همه پروسه ها محدودیت زمان اجرا و مصرف پردازنده و رم مشخص میکند تا جلوی فعالیت های مشکوک را بگیرد.

ارور هایی مثل

lfd on server.yourwebsite.com: Excessive resource usage: smtpd
lfd on server.yourwebsite.com: Excessive resource usage: mysqld
lfd on server.yourwebsite.com: Excessive resource usage: dovecotAccount: postfix

برخی ابزار ها مثل سرور ایمیل Dovecot یا Mysql به صورت طبیعی, بیشتر از مقدار معمول از این منابع استفاده میکنند, و باعث trigger شدن LFD میشوند.

برای جلوگیری از ارسال این پیام های بی دلیل, که ممکن است اینباکس ایمیل شما را پر کند, باید فایل /etc/csf/csf.pignore را وایرایش کرده و پروسه مربوطه را به لیست ignore اضافه کنید

vi /etc/csf/csf.pignore

آدرس فایل اجرایی برنامه مورد نظر را از داخل ایمیل کپی کنید 

novinhost.org CSF-executable

سپس به صورت زیر در فایل ignore اضافه کنید

exe:/usr/bin/php
exe:/usr/bin/httpd
exe:/usr/sbin/httpd
exe:/usr/libexec/postfix/smtpd
exe:/usr/libexec/mysqld
exe:/usr/libexec/dovecot/anvil

دستور
csf -x
و
csf -e

را برای شروع مجدد csf فراموش نکنید