r57 shell sunucu tara alexa sorgula base64 encode porno izle porno film izle
اسکریپت نویسی شل لینوکس برای وبمسترها – قسمت6

عضویت در سایتورود به پنل کاربری

تلفن همراه

تماس با شرکت

تماس از طریق وایبر

اسکریپت نویسی شل لینوکس برای وبمسترها – قسمت6

LinuxShellForWebmasters5 novinhost.org

 
دستور for به شما این امکان را میدهد تا در بازه عددی مشخصی حرکت کرده و در گام های مشخصی دستورات داخل حلقه را اجرا کنید.
 
ساختار کلی دستور for به صورت زیر است:

for VARIABLE in 1 2 3 4 5 .. N

do

        command1

        command2

        commandN

done

 
متغیر variable میتواند هر متغییری باشد, مثل x
دستورات بین do و done به ازای هرکدام از عدد های 1 تا n اجرا خواهد شد, و مقدار VARIABLE برابر عدد متناظر خواهد بود.
بر فرض اگر command1   برابر echo $VARIABLE باشد, اعداد 1 تا N در خروجی چاپ خواهد شد,  بازه حلقه محدود به عدد نیست, میتوانید فایل ها را به جای اعداد قرار دهید:
 

for VARIABLE in file1 file2 file3

do

        command1 on $VARIABLE

        command2

        commandN

done
 
یا خروجی یک دستور دیگر را به عنوان بازه معرفی کنید:
 

for OUTPUT in $(Linux-Or-Unix-Command-Here)

do

        command1 on $OUTPUT

        command2 on $OUTPUT

        commandN

done
 
اگر بازه اعداد ثابت باشد, لازم نیست تک تک آنها را مشخص کنید, اگر بنویسید 
for i in {1..5}
 
حلقه برای شما از 1 تا 5 اجرا خواهد شد, حتی میتوانید با فاصله ثابت در بازه بین اعداد پرش کنید»
 
echo "Bash version ${BASH_VERSION}..."
for i in {0..10..2}
  do
     echo "Welcome $i times"
 done
 
خروجی به این صورت خواهد بود:
Bash version 4.0.33(0)-release...
Welcome 0 times
Welcome 2 times
Welcome 4 times
Welcome 6 times
Welcome 8 times
Welcome 10 times
 
میتوانید از شکل رایج زبان های برنامه نویسی استفاده کنید:
 
for (( c=1; c<=5; c++ ))
do
   echo "Welcome $c times"
done
 
هر موقع بخواهید بدون ادامه حلقه از آن خارح شوید, از دستور break استفاده کنید.
در صورتی که بخواهید به آخر حلقه پرش کنید و حلقه دوباره ادامه پیدا کند از دستور continue استفاده کنید.